Endang Lestari, SE.
NIK: 940326170446
NIP: 940326170446
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Way Mili, 26 - 03 - 1994
Agama: Islam
Pendidikan: Strata 1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: Guru
Jenis GTK: Guru Ekonomi - IPS
Alamat : Gunung mekar - Kecamatan Jabung

0858-0949-37xx
aiditaqwa@gmail.com